Klachten

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. U waarschijnlijk ook. Desondanks kan het een keer voorkomen dat u vindt dat hij of zij u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.
Hier leggen we graag uit wat Tandartspraktijk Dierdonk voor u kan betekenen.

Neem contact op met de praktijk. U kunt aangeven wat u niet prettig vindt. De tandarts of assistente kan eventueel nog eens uitleggen waarom de tandarts iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk naar een oplossing zoeken. Wij zullen de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen.
Bent u niet tevreden over de geboden oplossing van onze praktijk, dan kunt U uw klacht schriftelijk voorleggen aan de Klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde ofwel het KNMT.
Voor meer informatie over het KNMT en de klachtenregeling verwijzen wij u naar de website van het KNMT.